مبلمان یکی از عناصر مهم در دکوراسیون هر فضایی محسوب می شوند که با توجه به سلیقه متنوع افراد سبک های مختلفی از آن نیز وجود دارد.
دسته بندی اصلی مبلمان شامل راحتی، کلاسیک و سلطنتی ( استیل) است، اما زیر دسته های برای هرکدام به صورت مجزا وجود دارد برای مثال مبلمان ال زیر دسته مبلمان راحتی است.
برای انتخاب بهترین مبلمان می بایست به طراحی فضا نشیمن، پارچه رو مبلی، رنگ و اصول چیدمان فضا آگاهی کامل داشته باشین.